Privacybeleid

Wij, Carca Logistics, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door middel van onderstaande statement, welke ook als PDF te downloaden is, willen wij duidelijk maken op welke wijze wij de gegevens verwerken welke via de website bij ons binnenkomen en/of vastgelegd worden. Hiermee willen wij ons compliant maken aan de regelgeving van de AVG/GDPR welke op 25 mei 2018 actief is geworden.

PERSOONSGEGEVENS DIE CARCA LOGISTICS VERWERKT:
Carca logistics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, E-mailadressen, bankgegevens, BTW nummer, KvK nummer.
• Persoonsgegevens personeel die zelf worden verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.
• Persoonsgegevens van chauffeur waaronder ook paspoort of ID-kaarten.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE CARCA LOGISTICS VERWERKT:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u van menig bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carca.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM CARCA LOGISTICS GEGEVENS NODIG HEEFT:
Carca logistics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

HOE LANG CARCA LOGISTICS GEGEVENS BEWAART:
Carca logistics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn;
• Bedrijfsgegevens worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard. Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen indien wij een passende opdracht voor u hebben.
• Persoonsgegevens worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard. Deze gegevens worden gebruikt om contact met U op te nemen in dien wij een passende opdracht voor U hebben. Ook persoonsgegevens bekend bij ons door sollicitatie worden bewaard voor onbepaalde tijd.
• Persoonsgegevens van chauffeur worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard samen met alle documenten die nodig zijn om opdrachten uit te voeren.

DELEN MET ANDEREN:
Carca logistics verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITE:
De website van Carca.nl is zo ingesteld dat er alleen benodigde data wordt verzameld om de website goed en soepel te laten draaien. Via het contactformulier vragen we allereerst om uw toestemming, voordat NAW-gegevens naar ons worden toegestuurd. Google Analytics gebruikt informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Carca logistics te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Carca logistics heeft hier geen invloed op. Carca logistics heeft Google geen toestemming gegeven om via Carca logistics verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacy policy van Google kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy/update

COOKIES:
Carca logistics gebruikt technische, analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De analytische cookies maken geen inbreuk maken op uw privacy, doordat de IP-adressen zijn geanonimiseerd. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt de cookies die wij gebruiken bekijken via het slotje in uw browser.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carca.nl. Carca logistics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN:
Carca logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Carca logistics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Carca logistics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Carca logistics op via info@carca.nl.

www.carca.nl is een website in eigendom van Carca logistics.

CARCA LOGISTICS is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Molenstraat 31a, 6657BT Boven-Leeuwen, Nederland
Telefoon: +31 487 745 841 845
KvK nummer: 60853379